080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อย ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านรับฟังการบรรยาย
โปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
(FIT-BODY FIRM-MIND STRONG SPIRIT
FOR BETTER LIFE)

ในวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. -16.00น.
โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย แห่ง ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
และ นายแพทย์บัญชา แดงเนียมn (อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย/เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ฯลฯ)
ณ หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พร้อมเข้าร่วมการอบรมโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ในวันที่ 4 – 9 เมษายน 2559
โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา 121/3 หมู่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ (http://www.lhc.co.th)
โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 17.00น. รับจำนวนจำกัดนะคะ!!!

ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายติดต่อสมัคร
โดยส่งหน้าบัตรประชาชน พร้อมกรอกรายละเอียดในรูปมาที่

E-mail: plarnkhoi@hotmail.com
Line ID: kaew559
www.facebook.com/kaewtip.p
โทร 0805519598 (อาจจะโทรไม่ค่อยติด สัญญานไม่ค่อยดีค่ะ)
โทร 0817163960 คุณหมอดุลยา

และนำรูปถ่ายชนาด 2 นิ้ว ไปในวันลงทะเบียนด้วย

115279

115280

 

115285

115281

115282

 

115283

115284

115287

115228