080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

photo ไฟฟ้า new

ศูนย์พลาญข่อยขอเชิญร่วมทำบุญจัดซื้อแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ฯ

เนื่องจากทางศูนย์มีการใช้ไฟจำนวนมาก เพื่อเปิดเครื่องเสียง และกระแสไฟตกเป็นประจำ หน้าฝน ไฟก็ดับบ่อยครั้ง

ร่วมบุญชุดละ 8,000 บาท จำนวน 160 ชุด

โอนมาที่ 896-209468-0 ไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก

นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย/นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย

สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 080-5519598 / Line id : line_