080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น ได้จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพื่อออกแบบลายเสื้อจากคอมพิวเตอร์ แล้วนำไปต่อยอดเป็นการสกรีนเสื้อเพื่อใส่ในทัศนศึกษาในเดือนหน้าค่ะ

105596

105597

105598

105599

105600

105601

105602

105603

105604

105605