080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น  ได้สอนวิชาสกรีนเสื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
และนี่ก็คือผลงานของเด็กๆ ที่ได้ออกแบบลายเสื้อเอง ลงมือสกรีนเสื้อเอง  ผลงานที่ออกมาก็ดูดีเชียวค่ะ
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ก็จะติดตัวเด็กไปด้วย เรียนจบเมื่อไร ก็สามารถไปทำเป็นอาชีพหนึ่งได้เลยค่ะ
ซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนเรา  นอกจากเรื่องวิชาการแล้ว
เรื่องการฝึกหัดอาชีพต่างๆก็ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ

97727

97728

97729

97730

97731

97732

97733

97734

97735