080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

plane-plarnkhoi

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมปฏิบัติพัฒนากายและจิต ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา
มีคณะผู้ปฏิบัติรวมตัวกันที่ กทม. เพื่อรวมกลุ่มกันเดินทางมาที่พลาญข่อย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเดินทางมาปฏิบัติ
ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน โดยสายการบินไลออนแอร์ 3

กำหนดการดังนี้

เดินทางไป : วันที่ 19 กพ เครื่องบินออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง – อุบลราชธานี ในเวลา 13.00 น.

เดินทางกลับ : วันที่ 23 กพ เครื่องบินออกเดินทางจาก อุบลราชธานี – สนามบินดอนเมือง ในเวลา 06.50 น.(ตอนเช้า)

โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดตามราคาจริงของสายการบิน ไป -กลับ โดยประมาณ คือ 1,400 บาท

ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ คุณหน่อย 0898140556