080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ปฏิบัติธรรมข้ามปี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

ศูนย์พลาญข่อย ได้จัดกิจกรรมในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมข้ามปี
ฟังธรรมะโอวาทจากท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ลอยโคมไฟต้อนรับปีใหม่
และช่วงเช้าวันที่ 1 ร่วมกันทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ และคุณแม่ชี

อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

Image

Image1

Image2

Image3

Image4

Image5

Image6

Image8

Image9