080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมา ต้องขอขอบพระคุณคณะคุณบุ๋ม และทีมงานของ อ.นิกร อ.โต้ง และ อ เอ็ม
ที่ได้มาสอนเด็กนักเรียนทำขนมบัวลอย ขนมฟักทอง แกะสลักผัก ผลไม้ และจัดช่อดอกไม้ พานดอกไม้ ด้วยค่ะ
วิชาชีพเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆมาก ความรู้ที่ได้จะมากหรือน้อย ก็จะติดตัวเขาไปได้ตลอดชีวิตค่ะ

อนุโมทนากับทางทีมงานทุกคนเลยนะคะ

ข่าว060159 (1)

ข่าว060159 (6) ข่าว060159 (7) ข่าว060159 (5)ข่าว060159 (9)ข่าว060159 (8)ข่าว060159 (10) ข่าว060159 (12) ข่าว060159 (2) ข่าว060159 (3) ข่าว060159 (4) ข่าว060159 (11) ข่าว060159 (14)

ข่าว060159 (13)