080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทำบุญตักบาตร และ ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานีค่ะ
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลด้วยกันค่ะ

PA270046

PA270048

PA270063

PA280142

PA280143

PA280146

PA280153

PA280192

PA280198

PA280200

PA280211

PA280219

PA280225