080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

คณะครูจากโรงเรียนกรพิทักษ์ จ. กทม เดินทางมาอบรมโปรแกรมพัฒนากายและจิต ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่  30 กย – 5 ตค  58 จำนวน 300 คน

กรพิทักษ์

กรพิทักษ์2

23876

23877

23878

 

S__5144654

S__5144655

S__5144658

S__5144659

S__5144660

S__5144663

S__5144664

S__5144668