080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

คอร์สอบรม โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข 3วัน2คืน ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2560 ณ ชมรมชีวิตฟิตเนส นวมินทร์85

มาค้นหาตัวเอง : ปฏิบัติ 4 โปรแกรม ออกกำลังกาย ออกกำลังจิต ล้างพิษทางอารมณ์ เพื่อปรับสมดุลให้ร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์

ฟังบรรยายจากพ่อครู บัญชา ตั้งวงษ์ไชย : หาสมดุลให้กับชีวิต และดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน

ขอขอบพระคุณ :
 คุณหมอบัญชา แดงเนียม
 ทีมจิตอาสาจากศูนย์นนทบุรี
 เจ้าภาพและผู้สนับสนุนทุกๆท่าน สำหรับอาหาร ขนม ของว่าง และเครื่องดื่ม ตลอด3วันของการอบรม
 และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้ทำหน้าที่

โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุขนี้ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยทุกท่านในการปรับสมดุลให้กับ กาย จิต และอารมณ์

เพื่อการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน และไม่ทุกข์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมในครั้งต่อไป วันที่ 12-14 มค. 2561 สามารถแจ้งชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

087-5145442 คุณเจน,
081-6154900 คุณหน่อย,
และ ชมรมชีวิตฟิตเนส@นวมินทร์85