080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันนี้ชีน้อย เณรน้อยได้ทำDIY handmadeของเล่นทำมือ spinerหรือ ลูกข่างหมุนโดยใช้กระดาษแข็ง

และเชือก เด็กๆเริ่มลงมือระบายสีกันโดยทดลองระบายสีว่า ลักษณะไหนจะหมุนออกมาเป็นรูปแบบไหน

เด็กๆทดลองกันอย่างสนุกสนานและ ชอบการประดิษฐ์สิ่งของกันมาก

http://plarnkhoi.com/artclassroom/