080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันที่ 26 ตค 60 นี้ มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น
ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมตั้งโรงทานแจก น้ำดื่ม และขนม จำนวน 10,000 ชุด จะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่ช่วงเช้า (09.00น.)

นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุณี คุณแม่ชี ญาติธรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะคุณครู ประมาณ 230 คน
เดินทางไปร่วมกิจกรรมและร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมถวายส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น

ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี