080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะคุณครูจากโรงเรียนกรพิทักษ์ หลังปฏิบัติสมาธิเหวี่ยงเสร็จก็ช่วยกันทำความสะอาดศาลา
และ ห้องน้ำ ต้องยอมรับว่า คณะคุณครูนอกจากมีระบบการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แล้ว เรื่องระเบียบวินัยและ เรื่องจิตสาธารณะ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือผู้อื่น ก็เยี่ยมยอดเช่นกันค่ะ เห็นคุณครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นแบบนี้แล้ว
ไม่ต้องคิดเลยค่ะว่านักเรียนในโรงเรียนกรพิทักษ์จะปฏิบัติตนเป็นเช่นไร
@ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี

25162

25160

25165

25164

25163

25161

25159

25158