080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันนี้ชีน้อย เณรน้อย ได้วาดภาพ ระบายสีโดยการแบ่งช่องและทดสอบระบายสีแต่ละประเภท เช่นสีน้ำ สีเทียน สีอะคริริค สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น ชีน้อยและเณรน้อยได้รู้จักการใช้สีประเภทต่างๆกันมากขึ้นแล้วค่ะ

ติดตามผลงานของหนูทั้งหมดได้ที่ http://plarnkhoi.com/artclassroom/