080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

art-5 (14)

art-5 (1)

art-5 (2)

art-5 (3)

art-5 (4)

art-5 (5)

art-5 (6)

art-5 (7)

art-5 (8)

art-5 (9)

art-5 (10)

art-5 (11)

art-5 (12)

art-5 (13)

art-5 (15)

art-5 (16)

art-5 (17)

art-5 (18)

art-5 (19)

art-5 (20)

art-5 (21)

art-5 (22)

art-5 (23)

art-5 (24)

สัปดาห์นี้ชีน้อย-เณรน้อย ได้เรียนการพ่นสีจากแปรงสีฟันเก่าค่ะ เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆเห็นคุณค่าของสิ่งของโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ตามใจชอบ ชีน้อยเณรน้อยรู้สึกผ่อนคลาย และมีสติ สมาธิ กับสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์ได้มาก และรู้สึกมีความสุขอีกด้วย