080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ให้ของขวัญวันเกิดของคุณในปีนี้ เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้อิ่มท้อง ด้วย โครงการอาหารกลางวัน จากพี่ใหญ่…สู่ใจดวงน้อย พร้อมร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร – น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคุณแม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรม

เจ้าภาพอาหารเด็กด้อยโอกาส รร.ศูนย์พลาญข่อย
จำนวน 750 คน 4,000บาท/คน/ปี

เจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ 12รูป สามเณร35รูป คุณแม่ชี 85ท่าน
และผู้ปฏิบัติธรรม120คน 5,000บาท/วัน

เจ้าภาพน้ำปานะ 1,000 บาท

ร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชี นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก เลขที่บัญชี 896-209468-0

Line ID : line_  kaew559
www.plarnkhoi.com

Untitled-2new

00101-20170525

00103-20170525

00108-20170525

00109-20170525

00110-20170525

00112-20170525

2

1