080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันนี้ทาง บริษัท TRSC International LASIK Center ได้จัดปฏิบัติโปรแกรมพัฒนากายและจิตประจำปีของบริษัท โดยนำพนักงานทั้งบริษัท มาปฏิบัติ shake & dance ด้วย วิถี KHON TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 58

ปล. ต้นเดือนรับ คอร์ส 95 คน สิ้นเดือน รับคอร์ส 300 คน ศาลาจะคึกคักกันขนาดไหนนะเนี่ย

13229

13230

13231

13232