080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วรรณสิงห์ ชวนคุยเรื่อง “เต้นสู่นิพพาน” เป็นการเจริญสติในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ค­ุ้นเคย ที่ได้มีประสบการณ์จริงในการฝึกที่ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี ก่อตั้งโดยพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ที่นอกจากจะปฏิบัติธรรม ก็ยังเป็นโรงเรียน เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งวรรณสิงห์รู้สึกว่าการฝึกแบบ “นานาจิตตัง” เป็นการฝึกที่แปลกใหม่ ก็ได้ผลพอสมควร จึงเป็นหนทางหนึ่งในการฝึกจิตและสมาธิให้ก­ับตนเอง