080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

จุดมุ่งหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์ และเชื่อมั่นว่าวิธีนี้คือวิธีที่จะทำได้ ครั้งแรกที่มาที่ศูนย์เมื่อประมาณปี 2538 เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรเพื่อชีวิต วิทยากรที่ให้ความรู้คือคุณลุงคนนึง ซึ่งเล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินมาจนถึงช่วงที่ได้พบกับธรรมะ ทำให้วิถีชีวิตดีขึ้น ไม่ได้หมายถึงร่ำรวยขึ้นแต่หมายถึงความสุขที่แท้จริง ความประทับใจตรงนั้นยังติดอยู่ในความรู้สึก ด้วยบุญเก่ามีทำให้ได้มาที่ศูนย์อีกด้วยความบังเอิญ แต่คราวนี้ได้ปฏิบัติและได้สัมผัสความว่างเปล่า และได้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทอง การงาน คู่ครอง แต่ที่สุดของคนคือความพ้นทุกข์ อยากให้ทุกสรรพสัตว์ได้พ้นทุกข์ เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนจะพบความสุขที่แท้จริง วิธีปฏิบัติในศูนย์เป็นวิธีปฏิบัติที่แปลกในสายตาของชาวพุทธที่ติดกับการนิ่ง แต่เป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลจริงของผู้ที่ปฏิบัติแล้ว เห็นผลจริงยังไง คือ กิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ลดลง ซึ่งนี่แหละคือวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ คือการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดผ่องใส จึงอยากจะเชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายมาปฏิบัติ อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ปฏิบัติก่อน