080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อยเป็นครั้งแรก ได้คำแนะนำจากพระอาจารย์รู้สึกได้เป็นบุญเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับพ่อครู และทุกคนที่นี่ ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้อะไรกลับบ้านเยอะค่ะ ได้ล้างกรรมเก่า สร้างบุญบารมีให้กับตนเอง กลับไปบ้านจะหาโอกาสสละเวลาปฏิบัติให้ต่อเนื่อง และพร้อมกับหาโอกาสมาที่นี่อีกค่ะ “อะไรที่ไม่เคยรู้ก็รู้ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็น”