080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

สิ่งที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย คือ

1. ทำเพื่อสังคม เช่น ศูนย์มีการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เด็ก ๆ มีโรงเรียนเรียน มีอาหารกิน2. สถานที่ร่มรื่น อากาศดี มาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย3. ได้ฝึกการนั่งกรรมฐาน นั่งสมาธิ ซึ่งไม่เคยได้เรียนรู้ รู้สึกสงบมาก ปกติแล้วเป็นคนที่โมโหง่ายมากแล้วโมโหร้าย แต่ตั้งแต่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่า สงบขึ้นมาก จนอยากพาครอบครัวมาร่วมฝึกปฏิบัติด้วย4. การฝึกนั่งสมาธิสำหรับเด็ก ๆ คือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะสามารถนำมาปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้5. ได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ทำให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของหลาย ๆ สิ่งแล้วทำไมเราถึงจะละทิ้งธรรมชาติไปล่ะ