080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ได้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พลาญข่อยได้สองครั้งแล้ว ครั้งแรก ที่มายังไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไรมาตามคำชักชวนของเพื่อน แต่ว่า ความรู้สึกของการมาในครั้งที่สองนี้แตกต่างจากครั้งแรกมาก ครั้งที่ สองที่มานี้ มาเพราะความตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่าง มาก เมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกถึงความสุข ความอิ่มเอมใจ ความสงบ และอะไรหลาย ๆ อย่าง ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีขนาดและน้ำหนัก มากกว่าคนอื่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการปฏิบัติแต่อย่างไร ถ้าเรามี ความตั้งใจและความศรัทธา อยากให้เพื่อน ๆ และญาติธรรมทั้งหลาย มาลองปฏิบัติธรรมกันดูนะค่ะ