080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เพิ่งมาครั้งแรกตามคำชักชวนของกัลยาณมิตร ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเจออะไร แต่ที่อยากจะมาเพราะเห็นว่าชุมชนศูนย์พลาญข่อยมีแนวคิดในการจัดการชุมชนน่าสนใจมาก เมื่อมาถึงได้ปฏิบัติสมาธิ คิดว่าเป็นวิธีการที่ง่ายและก็ปฏิบัติได้ผลจริง