080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ตามดวงจิตที่เป็นอิสระ คือ ความพ้นทุกข์ ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่นึกเลยว่าจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้เราได้สัมผัสกับจิตที่เป็นอิสระ สุข สงบ ภายในการเคลื่อนไหวและได้รับรู้ถึงทุกข์ในกายอย่างแสน สาหัส ได้พบกับพลังจิตที่สามารถทำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไป ได้ แต่เป็นไปแล้ว คือ จิตรักษาร่างกาย รักษาลมปราณ รักษาใจ ทำ ให้ร่างกายเกิดสมดุล ทำให้เกิดความว่าง สามารถปลดปล่อยความทุกข์ ทั้งมวลได้ ถ้ากล้าที่จะกระโจนลงไป ปล่อยความคิด ปล่อยให้ความรู้สึก ตัวทำงานของมันเอง คุณก็จะพบว่าสิ่งมหัศจรรย์ของจิตมีจริง และคุ้มค่า ที่ได้เป็นมนุษย์ วางได้ ว่างได้จริง ขอบคุณพ่อครู เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน ศูนย์พลาญข่อยให้อะไร มากกว่าที่คิดมาสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร (ขอบคุณค่ะ)