080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

หลายปีมากแล้วที่ได้รู้จักวิธีนั่งสมาธิแบบนี้ และก็ได้ฝึกนั่ง แต่ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความตั้งมั่นเท่าไหร่จึงไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควร จะมาฝึกปฏิบัติเป็นครั้งคราว แต่ในที่สุดก็ได้เจอสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเอง นั่นคือ สภาวธรรมที่ทำให้ตัวเองรู้จักกับคำว่า “ปล่อยวาง” “ปล่อยวาง” ในที่นี้ไม่ใช่รู้จักเพราะคำพูด แต่ได้รู้จักลึกซึ้งจากภายในจิต และต่อจากนั้นก็จะเริ่มรู้จักการให้ที่สูงสุดคือ “การให้อภัย” มันเป็นการให้ที่ตัวเราเองเป็นผู้ได้รับ ให้เดี๋ยวนี้ ตัวเองได้รับเดี๋ยวนี้ นั่นคือได้รับความเบา ความโล่ง ที่ตัวเองแบกไว้ตลอดเวลาที่โกรธ นี่คือประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับจริง ๆ จากการปฏิบัติธรรมสมาธิ