080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

นับแต่รู้จักบ้านแหลมทองมา 15 ปีกับศูนย์พลาญข่อยร่วม 12 ปีได้เคยบวชปี2538 ถือเป็นสถานที่โชคดีของชุนชนบ้านโนนก่อ มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
มีผู้นำชุมชนฯนำพาสร้างเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมทุกๆวัน ผมมีโอกาสได้ร่วมทำบุญและร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆกับศูนย์ฯเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญ
ตลอดช่วงเวลาที่มีโอกาสช่วยศูนย์ได้รู้เข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นคำสั่งสอนที่เรียนมาแค่ เข้าใจแต่ไม่เข้าจิต อีกทั้งตัวเราชอบดูเลียนแบบแต่ผู้อื่นไม่เคยดูตัวเองเลย
สถานที่นี้ได้บอกเราว่า คุณคือสิ่งที่คุณทำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำไม่ว่าบุญหรือปาบจะติดตัวคุณไปตลอดกาล วิธีจะใช้หนี้กรรมได้ ต้องรับสภาพนึ้นๆเอง
จะเอาเงินไปชำระไม่ได้ จะเอาบุญไปหักลบปาบไม่ได้ ชีวิตเราเกิดมามีจิตเป็นเจ้านาย ร่างกายสังขารเป็นคนรับใช้ ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และสลายไปแน่นอน
อย่าลืมนะ การทำบุญแล้วตามบุญจะไม่ได้บุญ ผมใคร่ขอเรียนเชิญญาติธรรมที่อ่านร่วมปฎิบัติธรรมกับศูนย์พลาญข่อย

คุณวชิรศักดิ์  ภาณุมนต์วาที