080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้ เครียด มีปัญหาจิตใจ เวรกรรม ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า เข้าสู่อายตนะวิปัสสนา ฟื้นฟูบูรณาการกาย เวทนา จิต ธรรม เข้าไปในจิตในจิต ระลึกชาติ ปลดรหัสกรรม ใช้หนี้กรรมในสมาธิ หายเจ็บป่วย จิตใจแจ่มใส มีพลังปราณสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองได้

อาตมาป่วยมาตั้งแต่เด็ก สารพัดโรค 14 โรงพยาบาลที่รักษามาทุกข์ทรมานมาก พอเข้าสู่อายตนะวิปัสสนา ทำให้เห็นวิบากกรรมของตัวเองมากมายพร้อมกับใช้หนี้ หายเจ็บป่วย ทุกวันนี้ เลิกทานยาทุกชนิด เป็นอะไรก็เข้าสมาธิรักษา ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้มีเวลาเดินทางถูก ใจถึง ไม่กลัวตัวเองเป็นใช้ได้