080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

007 โพชฌงค์7 12ธค52 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ตั้

7 โพชฌงค์7

|12ธค52

dw1

006 การเจริญมรรค บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ตั

6 การเจริญมรรค

|31ตค52

dw1

005 มหาสติปัฏฐาน4 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ต

5 มหาสติปัฏฐาน4

|11ตค52

dw1

004 หมุนติ้วๆระเบิดเลย บรรยายธรรมโดยพ่อครูบ

4 หมุนติ้วๆระเบิดเลย

|3ตค52

dw1

003 สี่ขั้นตอนดำเนินสู่การบรรลุธรรม 1สค52 บรรย

3 สี่ขั้นตอนดำเนินสู่

การบรรลุธรรม | 1สค52

dw1

002 จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรม 12กย52 บรรยายธรรมโ

2 จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรม

|12กย52

dw1

001 ตอนชีวิตก่อนบรรลุธรรม 1พค53 บรรยายธรรมโดยพ

1 ชีวิตก่อนบรรลุธรรม

|1พค53

dw1