080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

23260

232 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่6 ตอนที่5 |8-10กย60

dw1

23160

231 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่6 ตอนที่4 |8-10กย60

dw1

23060

230 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่6 ตอนที่3 |8-10กย60

dw1

22960

229 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่6 ตอนที่2 |8-10กย60

dw1

22860

228 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่6 ตอนที่1 |8-10กย60

dw1

22660

226 ตอบคำถามการปฏิบัติคณะคุณครูร.ร.กรพิทักษ์|14สค60

dw1

22560

225 อำนาจของเงิน

|13สค60

dw1

22460

224 อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา|12สค60

dw1

22360

223 อายตนะ

|6สค60

dw1

22260

222 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่ 5 ตอนที่7|28-30กค60

dw1

22160

221 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่5 ตอนที่6|28-30กค60

dw1

22060

220อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่5 ตอนที่5|28-30กค60

dw1

21960

219อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่5 ตอนที่4|28-30กค60

dw1

21860

218อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่5 ตอนที่3|28-30กค60

dw1

21760

217 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่ 5 ตอนที่2|28-30กค60

dw1

21660

216 อบรมคอร์สนวมินทร์ ครั้งที่5 ตอนที่1|28-30กค60

dw1

21560

215 ศาสนากับวิทยาศาสตร์|16กค60

dw1

21460

214 บรรยายธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา|8กค60

dw1