080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

103ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์31ธค58

103 ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์

|31ธค58

dw1

102ตามเหตุตามปัจจัย27ธค58

102 ตามเหตุตามปัจจัย

|27ธค58

dw1

101สิ่งใดคือศาสนา20ธค58

101 สิ่งใดคือศาสนา

|20ธค58

dw1

100ความรู้ผิดทำให้เราติดบ่วง13ธค58

100 ความรู้ผิดทำให้เราติดบ่วง

|13ธค58

dw1

99ชีวิตที่ขาดทุน6ธค58

99 ชีวิตที่ขาดทุน

|6ธค58

dw1

98บรรยายธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธค58

98 บรรยายธรรมเนื่องในวันพ่อ

แห่งชาติ | 5ธค58

dw1

97หลงสภาวะติดสุขในฌาน29พย58

97 หลงสภาวะติดสุขในฌาน

|29พย58

dw1

96ตอบปัญหาสภาวะธรรม22พย58

96 ตอบปัญหาสภาวะธรรม

|22พย58

dw1

95อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58ตอนที่12

95อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58ตอนที่12

94อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30-5ตค58ตอนที่11

94 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30-5ตค58 ตอนที่11

93อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58ตอนที่10

93อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58ตอนที่10

dw1

92อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58ตอนที่9

92 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58ตอนที่9

dw1

คณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 30กย-5ตค 58 ตอนที่8

91อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์|

30กย-5ตค58 ตอนที่8

dw1

90อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58ตอนที่7

90อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์|

30กย-5ตค58 ตอนที่7

dw1

89อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58ตอนที่6

89 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58ตอนที่6

dw1

88อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์30กย-5ตค58ตอนที่5

88 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58ตอนที่5

dw1

86อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กย-5ตค58 ตอนที่3

86 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58 ตอนที่3

dw1

85อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 30กย-5ตค58 ตอนที่2

85 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58 ตอนที่2

dw1

84อบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 30กย-5ตค58 ตอนที่1

84 อบรมคณะคุณครูรร.กรพิทักษ์

|30กย-5ตค58 ตอนที่1

dw1

83

83ความจริงที่ต้องยอมรับ

8พย58

dw1

82ภาษาคนภาษาธรรม1พย58

82 ภาษาคนภาษาธรรม

|1พย58

dw1

81ละโทสะ25ตค58

81 ละโทสะ

|25ตค58

dw1

080-ความสุขที่ไม่มีอยู่จริง18ตค58-โดยพ่อครูบัญชา

80 ความสุขที่ไม่มีอยู่จริง

|18ตค58

dw1

79อยู่กับปัจจุบัน11ตค58

79 อยู่กับปัจจุบัน

|11ตค58

dw1

78วิถีแห่งการเจริญมรรค27กย58

78 วิถีแห่งการเจริญมรรค

|27กย58

dw1

77ทวนกระแสโลกจึงเห็นธรรม20กย58

77 ทวนกระแสโลกจึงเห็นธรรม

|20กย58

dw1

076 ตอบปัญหาสภาวะธรรม13กย58

76 ตอบปัญหาสภาวะธรรม

|13กย58

dw1

75 อุปทาน6กย58

75 อุปทาน

|6กย58

dw1

74อิทธิปาฎิหาร์ย23สค58

74 อิทธิปาฎิหาริย์

|23สค58

dw1

73ตอบปัญหาสภาวะธรรม16สค58

73 ตอบปัญหาสภาวะธรรม

|16สค58

dw1

72ภพภูมิ2สค58

72 ภพภูมิ

|2สค58

 dw1

71บรรยายธรรมในวันอาสาฬหบูชา30กค58

71 บรรยายธรรมในวันอาสาฬหบูชา

|30กค58

dw1

070 วางจึงว่าง26กค58

70 วางจึงว่าง

|26กค58

dw1

69โลกอยู่ในธรรมธรรมอยู่ในโลก19กค58

69โลกอยู่ในธรรม ธรรมอยู่ในโลก

|19กค58

dw1

68ศาสนากับวิทยาศาสตร์12กค58

68 ศาสนากับวิทยาศาสตร์

|12กค58

dw1

67ศรัทธาและมุ่งมั่นนำมาซึ่งปัญญา5กค58

67 ศรัทธาและมุ่งมั่นนำมาซึ่งปัญญา

|5กค58

dw1