080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

66จริตที่แตกต่างกัน28มิย58

66 จริตที่แตกต่างกัน

|28มิย58

dw1

65-พรหมวิหารสี่21มิย58

65 พรหมวิหารสี่

|21มิย58

dw1

64-ดูที่เจตนา14มิย58

64 ดูที่เจตนา

|14มิย58

dw1

63 อิสระอย่างผีเสื้อ7มิย58

63 อิสระอย่างผีเสื้อ

|7มิย58

dw1

62 จบอยู่ที่จิต

|31พค58

dw1

61ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์24พค58

61 ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์

|24พค58

dw1

60 ความรู้หรือปัญญา10พค58

60 ความรู้หรือปัญญา

|10พค58

dw1

59 ของคู่2พค581

59 ของคู่

|2พค58

dw1

058 รู้แจ้งเห็นจริง 25เมย58

58 รู้แจ้งเห็นจริง

|25เมย58

dw1

057 เหนือธรรม เหนือภาษา18เมย58

57 เหนือธรรม เหนือภาษา

|18เมย58

dw1

056 มรรคจิต15เมย58

56 มรรคจิต

|15เมย58

dw1

055 ทางพ้นทุกข์11เมย58

55 ทางพ้นทุกข์

|11เมย58

dw1

054 ความทุกข์4เมย58

54 ความทุกข์

|4เมย58

dw1

053 ตอบปัญหาสภาวะธรรม21มีค58

53 ตอบปัญหาสภาวะธรรม

|21มีค58

dw1

052 ละความเห็นผิด17มีค58

52 ละความเห็นผิด

|17มีค58

dw1

051 สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น7มีค58

51 สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น

|7มีค58

dw1

050 บรรยายธรรมในวันมาฆบูชา4มีค58

50 บรรยายธรรมในวันมาฆบูชา

|4มีค58

dw1

049 อกุศลมูล28กพ58

49 อกุศลมูล

|28กพ58

dw1

048 รู้แจ้งอย่างเซน14กพ58

48 รู้แจ้งอย่างเซน

|14กพ58

dw1

047 ตอนขันธ์5 7กพ58

47 ตอนขันธ์5

|7กพ58

dw1

046 ตอนทิฐิมานะ31มค58

46 ตอนทิฐิมานะ

|31มค58

dw1

045 ตอบปัญหาสภาวะธรรม24มค58

45 ตอบปัญหาสภาวะธรรม

|24มค58

dw1

044 บรรยายธรรมในวันครู16มค58

44 บรรยายธรรมในวันครู

|16มค58

dw1

043 บรรยายธรรมในวันปีใหม่1มค58

43 บรรยายธรรมในวันปีใหม่

|1มค58

dw1