080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ดูไม้ท่อนนี้ซิ…สั้นหรือยาว สมมติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว หมายความว่า “ตัณหา” ของคุณต่างหากที่ทำให้มีสั้น มียาว มีชั่ว มีทุกข์ มีสุขขึ้นมา ลงท้ายแล้ว แนวทางการทำสมาธิภาวนาทุกแบบ ต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยวาง ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่น แม้ในตัวอาจารย์ แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวาง …สู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น… ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

หลวงพ่อชา