080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

การเพ่งพิจารณาความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลผ่านโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวคาดคะเนว่า ความเร็วของน้ำจะประมาณแค่นั้นแค่นี้ อุณหภูมิของน้ำน่าจะประมาณกี่องศา เป็นจินตามยปัญญาซึ่งเกิดจากการคาดคะเน ถ้าประสบการณ์มีเยอะก็อาจคาดคะเนได้ใกล้เคียงเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้รับประสบการณ์ซึ่งผ่านการได้รับสัมผัสจากอายตนะและวิญญาณ ภาวนามยปัญญาต้องโดดลงไปในน้ำนั่นเอง แรงกระทบของกระแสน้ำมากระทบอายตนะ และวิญญาณรับรู้ก็จะเกิดผัสสะขึ้น ขณะเดียวกันก็สัมผัสกับอุณหภูมิของน้ำว่าร้อนเย็นแค่ไหน เป็นการรู้ซึ่งเกิดจากการรู้แจ้งของวิญญาณ ไม่ได้เกิดจากการนึกคิด

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย