080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมหาสติปัฏฐาน โดยยึดหลักสติปัฏฐาน4 คือบูรณาการระหว่าง กาย-เวทนา-จิต-ธรรม
อารมณ์ก็คือเวทนา อารมณ์มันไม่สมดุล เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย การเจริญมหาสติปัฏฐาน เป็นการล้างพิษทางอารมณ์และปรับสมดุลของอารมณ์ด้วย
มันเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งนั้น แต่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ เราถึงต้องใช้ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม 4ฐานนี้ แต่แบ่งเป็น2ขั้วระหว่างฐานกายกับฐานจิต
เวทนาเกิดขึ้นที่ใจ ใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ส่วนจิต-ธรรม ธรรมารมณ์อยู่จิตใต้สำนึกเรา เป็นฐานจิต
เราต้องบูรณาการ2ฐานนี้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ จะเกิดพลัง พลังจิต เค้าจะปรับสมดุลของอารมณ์ ทั้งอารมณ์ภายนอกคือเวทนา อารมณ์ภายในคือธรรมในธรรม
ถ้าทำไปเรื่อยๆ อารมณ์ที่เราสุดโต่งทั้งสองขั้ว จะอ่อนลง อ่อนลง แล้วสุดท้ายจิตจะแก้ที่ต้นเหตุ คือ มันมีคนที่มีอารมณ์อยู่ มันจะฆ่าคนนั้นทิ้งซะ เมื่อคนนั้นไม่มีแล้ว
ก็ไม่มีใครที่มีอารมณ์นั้นอีกต่อไป แต่ตอนที่ยังมีคนคนนั้นอยู่ เราก็ต้องปรับสมดุลทางอารมณ์ โดยใช้หลักมหาสติปัฏฐานนี้แหละ ก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆ..

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย