080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

การที่เรามาฝึกจิตแบบนี้ ไม่มีอุบายอะไรเลยว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ …ทุกคนทำเอง…
เราก็ใช้สามัญสำนึกเราดูก่อนว่าเค้าเหวี่ยงแล้วนั่งหัวเราะ นั่งร้องไห้ พอหยุดแล้วก็หาย
ไม่เห็นมีอะไร ยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องอย่าหนี นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องพิสูจน์
ว่ามันคืออะไรกันแน่ และอย่าเลียนแบบ เพราะจิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย