080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วิทยาศาสตร์ทำให้ท่านยิ่งมีความปรารถนามากขึ้น
ในขณะที่สมาธิภาวนาช่วยให้ท่านเข้าใจความปรารถนาอย่างลึกซึ้ง
การเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นเองช่วยให้ท่านละวางความปรารถนาได้
และความสุขที่ท่านไม่เคยนึกฝันจะโปรยปรายลงมาสู่ตัวท่าน

โอโช