080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ชีวิตหนึ่งเราวัดกันที่วันที่จะตายนี่แหละ กลัวก็ตาย ไม่กลัวก็ตาย อยากก็ตาย ไม่อยากก็ตาย ตายแน่ๆ มันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเอง อันนี้เป็นการวัดว่า ชาตินี้เราทำสำเร็จไหม ไม่ได้วัดกันที่ลาภยศสรรเสริญ เวลาจะตายแล้ววางไม่ลง สำเร็จหรือไม่สำเร็จ วัดกันที่เวลานั้น จิตมันวางได้ไหม นี่คือคนเก่งที่แท้จริง

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย