080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ข้างนอกเราก็สุดโต่งเรื่องความคิด คิดปรุงแต่ง คิดไม่บันยะบันยัง พอเข้าไปในจิต ก็ไปสุดโต่งข้างใน
ก็ไปติดอารมณ์นั้นๆ ยิ่งไปเจออารมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ ถ้ามันไม่ยิ่งใหญ่ มันก็หลอกเราไม่ได้ เราเข้าใจว่าเรายิ่งใหญ่
เรารู้มากกว่าคนอื่น ยังรู้มากกว่าคนอื่น รู้น้อยกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่น เท่าเทียมกับคนอื่น
อันนี้มันเป็นทิฐิมานะทั้งนั้น เป็นอัตตา

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย