080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ปัญหาที่เราเจอจากการปฏิบัติส่วนใหญ่  มาจากนิวรณ์ 5  คือ สิ่งขวางกั้นทางเดินของจิต สิ่งที่พ่อครูฝากไว้หนึ่งคำ คือ เหวี่ยงทิ้ง ไม่ใช่เหวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้ง ไม่ใช่เหวี่ยงสิ่งที่เราเห็นทิ้ง ไม่ใช่เหวี่ยงความเจ็บปวดทิ้ง ไม่ใช่เหวี่ยงความสุขทิ้ง คำว่า เหวี่ยงทิ้ง คือ เหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่น ที่เราจะไปหลงสิ่งเหล่านั้นทิ้ง เตือนเราว่า  อย่าไปติดมัน

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย