080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พระพุทธเจ้าสอนให้มีหูทิพย์ตาทิพย์นั้น หมายถึง เป็นหูตาที่สามารถมองเห็นได้ยินความปรากฎออกของอวิชชา คือ โลภะ โทสะ โมหะ ที่เข้ามาทางอายตนะ ไม่ใช่รู้เห็นได้ยินอะไรอย่างอื่น กิเลสทั้งสามเหมือนโจรเหมือนพญามาร ที่เข้ามาแย่งชิงบัลลังก์หรือที่ตั้งของสติ สมาธิ ปัญญาไป ทำให้ผู้นั้นขาดความสว่าง สะอาด สงบ หูทิพย์ ตาทิพย์ชนิดนี้แหละที่พวกเราควรหาเอาไว้ เพราะเป็นหูทิพย์ ตาทิพย์ ที่จะนำเราเข้าสู่พระนิพพาน มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่มีทุกข์ แม้นในขณะที่ฟังอาตมาพูดอยู่นี้ คิดชอบก็ให้รู้ คิดชังก็ให้รู้ ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเบื่อรำคาญก็ให้รู้ จิตใจนึกคิดอย่างไรให้รู้ให้เห็น

 

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ