080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เราไม่ใช่มีหน้าที่เกิดมาเพื่อไปจำคำที่พระพุทธเจ้าตรัสนะ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทำ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเริ่มจากปฏิบัติก่อน พระองค์ทรงลองถูกลองผิดอยู่6พรรษา เมื่อทรงตรัสรู้ก็นำสิ่งที่รู้เห็นมาบอกกล่าวเท่าที่พูดได้ พระองค์ทรงยกตัวอย่าง40กรรมฐาน ใบไม้ในกำมือดึงออกมาใบไหนก็ได้ใบเดียว …ปฏิบัติให้มันจริงจัง

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย