080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เราคุ้นเคยกับว่าต้องมีการกระทำเกิดขึ้น ถ้ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้ว วิปัสสนาจะไม่เกิด ตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งใจ ตั้งใจมันแฝงด้วยความอยาก เราจะต้องไปจับกับสิ่งไหน ตั้งมั่นคือเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำ ไม่วอกแวก เช่น เราเดิน ก็เป็นหนึ่งเดียวกับการเดิน ไม่ใช่เดินไปด้วยคิดไปด้วย หาคำตอบไปด้วย แบบนี้ไม่ตั้งมั่น ตั้งมั่นคืออยู่กับปัจจุบัน มีสมาธิกับสิ่งที่เราทำ

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย