080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิเลสมันไม่ชอบ มันกลัวเราจะเห็นมัน มันจะใช้เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของมัน คือ “ความคิด” มาสร้างอารมณ์ต่างๆ มาครอบงำสติ เพื่อไม่ให้เราเห็นมัน เค้าก็ทำหน้าที่ของเค้าอย่างซื่อสัตย์ อย่าไปขัดแย้งกับเค้า
อย่าไปคิดหาวิธีมากำจัดความคิดนะ มันก็คิดอีกแล้ว คิดซ้อนคิด ยิ่งสร้างกำลังให้ความคิดอีก
บรรยายธรรมพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย วันที่ 8-12 พ.ค. 2560