080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ตัวอย่างง่ายๆ มีคน3คนนั่งอยู่ คนหนี่งเป็นชาวป่าทาร์ซาน คนหนึ่งเป็นชาวบ้าน คนหนี่งเป็นชาวเมือง มีเด็กร้องว่า งู งู งู
ชาวเมืองวิ่งหนี เพราะกลัวถูกมันกัด
ชาวบ้านวิ่งเข้าใส่ หาไม้ตี เพราะอาหารจานโปรด
ส่วนชาวป่านั่งเฉยๆ
เรื่องเดียวกัน ทำไมรู้สึกไม่เหมือนกัน เพราะเราสร้าง “อุปาทาน” มาไม่เหมือนกัน
ชีวิตเรา บางครั้งทุกข์เพราะอุปาทาน เราก็สร้างอคติขึ้นมา
บางอย่างเราชอบ เราก็มีความสุข ถ้าไม่ชอบก็ทุกข์
อคติ คือ ตัดสินใจเพราะชอบ ไม่ชอบ ตัดสินใจเพราะกลัว ตัดสินใจเพราะหลง

เราคิดอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้น