080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ท่านพูดเหมือนกันว่า เรานั่งแล้วเราเห็นนิมิตจริง แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริง จิตข้างในมันก็สร้างอุปาทานมาสอบอารมณ์เราว่า เธอกล้าเหวี่ยงทิ้งไหม ไม่ต้องพิจารณาเลยว่า …อะไรจริงไม่จริง… รู้สึกว่าจริงก็เหวี่ยงทิ้ง รู้สึกว่าไม่จริงก็เหวี่ยงทิ้ง ไม่ใช่เหวี่ยงสิ่งนั้นทิ้ง เหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงสิ่งนั้นทิ้ง

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย