080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ในการศึกษา เราสอนให้เด็กท่องจำเลียนแบบ และความคิดแบบนี้เราก็เอามาใช้กับศาสนาด้วย
ให้ท่องจำคำสอนพระพุทธเจ้า แต่ไม่เน้นสอน ให้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า
เมื่อท่องจำไปแล้วเลยไปหลงว่าเรารู้แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้
โดยไม่ผ่านการทดลองทดสอบเลย เราไปอ่าน เราก็เชื่อมั่นว่าเราเข้าใจถูก
เรารู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าใจถูก เมื่อเราเข้าใจผิด แต่หลงว่าเราเข้าใจถูก…เราจึงปฏิบัติผิด

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย