080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วิถีพลาญข่อย คือ วิถีมรรค ไม่ใช่แค่ไปเจริญสติ เจริญสมาธิ ฝึกสมถะวิปัสสนาแค่นั้น เราเจริญมรรคทุกวัน
เจริญมรรค-ผล-นิพพาน นี่คือทางพ้นทุกข์

ไม่ใช่อยู่แค่สติ สมาธิ แม้กระทั่งวิปัสสนา วิปัสสนาทำให้เราเกิดปัญญา มัวแต่ไปหลงปัญญา หลงตัวรู้
หลายคนเข้าไปเห็น เห็นอะไรหมด เห็นแล้ว..อ๋อ.. แต่พอออกมาแล้วยังให้ไม่ได้เหมือนเก่า ยังไปตำหนิคนอื่นเค้า
เค้าด่ามาก็ยังทุกข์อยู่ ยังโกรธอยู่ เพราะยังเจริญมรรคยังไม่ครบองค์ ยังให้ไม่ได้

มรรค คือ ทาน ศีล ภาวนา การให้ทานเป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสอย่างหนึ่ง เป็นการทำลายความโลภความตระหนี่
เรามีโรงเรียนแล้ว ยังไปเพิ่มเด็กประจำเข้าไปอีก ทำให้คนที่นี่มีงานกันมากขึ้นไปอีก
นั่นแหละ…เรากำลังเจริญมรรคกันทุกวัน

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย