080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

นิทานเซ็น

เมื่อท่านโพธิธรรม อยากจะลองสอบดูว่า บรรดาศิษย์ต่างๆ ที่สอนไว้ ใครจะรู้อะไรกี่มากน้อย ก็เลยเรียกมาประชุม
ตั้งคำถามเพียงสั้นๆว่า “ธรรมะที่แท้จริง นั้นคืออะไร?”

ศิษย์ชั้นหัวหน้าศิษย์ ที่เรียกว่า ศิษย์ชั้นมีปัญญา เฉียบแหลม ก็พูดขึ้นว่า
“ที่อยู่เหนือการยอมรับ และอยู่เหนือการปฏิเสธ นั้นแหละคือธรรมะที่แท้จริง”
ท่านอาจารย์ ก็บอกว่า “เอ้า! ถูก! เจ้าได้ หนังของฉันไป” นี้หมายถึงหนังที่หุ้มชั้นนอก ไม่ใช่เนื้อ ไม่ใช่กระดูก

นางชีคนหนึ่งก็ยืนขึ้นแล้วบอกว่า “สิ่งที่เห็นครั้งเดียว แล้วเป็นเห็นหมด เห็นตลอดกาล นั่นแหละคือธรรมะแท้จริง”
ท่านอาจารย์ ก็บอกว่า ” เอ้า! ถูก! แกได้ เนื้อของฉันไป” คือมันถูกกว่าคนแรก จึงได้เนื้อไป แล้วเธอก็นั่งลง

คนที่สาม ยืนขึ้น ตอบว่า “ที่ไม่มีอะไรเลย นั่นแหละคือธรรมะ”
ท่านอาจารย์ ก็บอกว่า “ถูก! แกได้ กระดูกของฉันไป” คือลึกถึงชั้นกระดูก

ศิษย์อีกคนหนึ่ง เป็นศิษย์ก้นกุฎิ ยืนขึ้น หุบปากนิ่ง แล้วยังเม้มลึกเข้าไป ซึ่งแสดงว่า นิ่งอย่างที่สุด
เป็นการแสดงแก่อาจารย์ว่า นี่แหละคือธรรมะ การที่ต้องหุบปากอย่างนี้แหละคือธรรมะ
ท่านอาจารย์ก็ว่า “เออ! เจ้าได้ เยื่อในกระดูก ของฉันไป “